Ντένια Αλεξοπούλου Ψυχολόγος

Item image


Ντένια Αλεξοπούλου Ψυχολόγος
Ατομική Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία, Θεραπεία ζεύγους και Οικογένειας.
Στη σύγχρονη εποχή της κοινωνικο- οικονομικής κρίσης, οι αλλαγές συμβαίνουν γύρω μας με ταχύτατους ρυθμούς.
Ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να ισορροπήσει σε μεγάλα κύματα: να διαχειριστεί μία δύσκολη καθημερινότητα, να διαπραγματευτεί, να οργανώσει τις πληροφορίες που δέχεται, να βρει ή να δημιουργήσει λύσεις. Μέσα σ’ ένα τέτοιο σκηνικό επαναδιαπραγματεύσεων και γρήγορων μεταβολών, οι ανθρώπινες σχέσεις έρχονται στην επιφάνεια ως το κομμάτι της ζωής που παίζει κυρίαρχο ρόλο στο πώς αισθανόμαστε.
Έτσι, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σήμερα- για διαφορετικούς λόγους ο καθένας- φτάνουν στο γραφείο ενός ψυχοθεραπευτή. Είναι αυτοί που έχουν αποφασίσει να αξιοποιήσουν τις προκλήσεις της ζωής, με σκοπό να προχωρήσουν παρακάτω.Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι σε αναζήτηση ενός καινούριου τρόπου σκέψης, τέτοιου που να μας βοηθά να κατανοούμε τον εαυτό μας, τη σχέση μας με τους άλλους, να ενεργούμε αποτελεσματικά και, κυρίως, να αισθανόμαστε ότι η ζωή έχει νόημα.