Ψυχολόγος, Γιακουμάκη Ουρανία Αργυρούπολη

Επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη
Item image


Μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία οι άνθρωποι επιζητούν να γεφυρώσουν τις διαφορετικές οπτικές τους και να συνθέσουν τα αντιφατικά τους στοιχεία. Ακόμη επιχειρούν να δομήσουν σχέσεις με νέο τρόπο, πλάθοντας και αναζητώντας ένα βαθύτερο, πιο ουσιαστικό νόημα ζωής…