Χρήστος Βέρρας - Τσακνάκης Γιώργος κ ΣΙΑ ΟΕ Συστήματα θέρμανσης

Επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη
Item image


Η EcoEnergyPlan είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στη βόρεια Ελλάδα με έδρα τα Γρεβενά. Αντικείμενό της είναι η μελέτη, εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού-εξαερισμού, θερμομόνωσης κτιρίων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος της επιχείρησης είναι η εξυπηρέτηση και υποστήριξη του πολίτη πάνω στα σύγχρονα συστήματα παραγωγής ενέργειας τα οποία επιτυγχάνουν ιδανικά αποτελέσματα με τη μέγιστη εξοικονόμηση και σεβασμό στο περιβάλλον. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η συνεχής ενημέρωση και επαφή με τις νέες τεχνολογίες, η τεχνογνωσία και η απόλυτα οικολογική συνείδηση.