ΣΤΕΦΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΘΟΣΤΟΛΙΣΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ