Θερμομονώσεις Ιωαννίνων,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Item image


Thermokapa BAUER

Η Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας (ψύξηκαι θέρμανση) για τα κτίρια
Τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα κοινά ανόργανα συστήματα.
Εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες.
Διαπερατό σε CO2 και υδρατμούς.
Πέντε φορές υψηλοτερη αντοχή σε ρηγματώσεις από τα κοινά ανόργανα συστήματα.
Υψηλότερη αντοχή σε μηχανικές καταπόνησης
Έτοιμα προς χρήση θλικά πλήρως ελεγμένα.
Οικονομικότερο από τα κοινά ανόργανα συστήματα λόγω της ταχύτητας εφαρμογής και την αποφυγή πολλών διαδοχικών σταδίων κατά την τοποθέτηση.
Εφαρμογή σε παλαιά και νέα κτίρια.
Ανθεκτικό σε άλγη και μύκητες. Η εσωτερική θερμομόνωση είναι μια κύρια επιλογή θερμομόνωσης ή εναλλακτική μέθοδος σε σημεία που η εξωτερική θερμομόνωση είναι αδύνατη . Γίνεται με τοποθέτηση καινοτομικών θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης ,μικρού πάχους χωρίς CFC (FREON) , κατασκευασμένες με ειδική κατεργασία και συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά , με ξεχωριστές ιδιότητες και πολλά πλεονεκτήματα:
Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς γκρεμίσματα.
Μειώνει τις θερμικές απώλειες και τα έξοδα θέρμανσης και παρέχει ταχύτερη θέρμανση κρύων χώρων.
Παρεμποδίζει την συμπύκνωση της υγρασίας και την ανάπτυξη των μυκητών της μούχλας.
Συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμου χώρου , στοιχείο απαραίτητο ειδικά σε υφιστάμενες κατασκευές , χάρη στο μικρό του πάχος.
Αποφεύγει τη δημιουργία σκιάσεων σε θερμογέφυρες.
Αντέχει στους χημικούς παράγοντες που ενυπάρχουν στα οικοδομικά υλικά (τσιμέντο , ασβέστη , γύψο κ.λ.π.) καθώς επίσης και στα αλκάλια και άλατα.
Παρουσιάζει χαμηλή απορρόφηση υγρασίας ( μόνο 0,1 % ) χάρη στην πυκνότητά του και στην κλειστή δομή κυψελών. Έτσι διατηρεί τις μονωτικές του ιδιότητες για μεγάλες χρονικές περιόδους.
Οι πλάκες δεν σαπίζουν ούτε αποσυντίθεται.