Θερμομονωση ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ

Item image


Το ολοκληρωμένο, πιστοποιημένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποιήσεων ΕΟΤΑ σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης «KNAUF THERMOPROSOPSIS» παρουσιάζει πλήθος πλεονεκτημάτων και αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο θερμομόνωσης νέων αλλά και παλαιών κτιρίων και διαθέτει σήμανση CE, γεγονός που εξασφαλίζει την άριστη ποιότητά του.
Κατά την εφαρμογή του συστήματος δόμησης Knauf THERMOPROSOPSIS επικολλώνται θερμομονωτικές πλάκες ειδικών προδιαγραφών, εξωτερικά στις όψεις των κτιρίων. Στην συνέχεια διαμορφώνονται επάνω τους τα επιθυμητά διακοσμητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία (σκοτίες, κορνίζες κτλ) και τέλος εφαρμόζονται υψηλής ποιότητας επιχρίσματα ενισχυμένα με κατάλληλο υαλόπλεγμα. Τα τελικά επιχρίσματα είναι έγχρωμα ή λευκά και υπάρχει η δυνατότητα για επιλογή ανάμεσα σε ιδιαίτερα ελκυστικές τεχνοτροπίες.Στεγανοποίηση είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή παραπλεύρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η διείσδυση νερού στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής.Για τη σωστή λειτουργία και ανθεκτικότητα του κτιρίου, η σφράγιση αρμών είναι ουσιώδους σημασίας. Ο σκοπός της σφράγισης αρμών είναι η αποτροπή της διείσδυσης βλαπτικών ουσιών (αέρα, νερό, χημικά, καπνός, κ.α.)Εκτός από σφράγιση για το εξωτερικό των κτιρίων υπάρχει μεγάλη γκάμα προϊόντων για σφράγιση στο εσωτερικό των κατασκευών, σε δεξαμενές, σε βιομηχανικά δάπεδα, σε αρμούς τοίχων , κ.α.
Η έννοια της συγκόλλησης στην κατασκευή, περιλαμβάνει λύσεις για προσαρμογή στοιχείων σε υποστρώματα διαφόρων τύπων, όπως σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλα, κ.α. χρησιμοποιώντας συγκολλητικά μέσα. Η συγκόλληση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε Άκαμπτη Συγκόλληση (π.χ. συγκόλληση μεγάλης κλίμακας προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος σε γέφυρες) και σε Ελαστική Συγκόλληση (π.χ. συγκόλληση μετάλλου σε σκυρόδεμα). Βασική διαφορά τους είναι ότι κατά την Άκαμπτη Συγκόλληση, το τελικά προσαρμοσμένο στοιχείο πρέπει να συμπεριφέρεται σαν ενιαίο σύνολο, ενώ κατά την Ελαστική Συγκόλληση επιτρέπονται οι παραμορφώσεις των επί μέρους συγκολλημένων στοιχείων λόγω μετακινήσεων, θερμικών παραμορφώσεων, κ.τ.λ.Τεχνική Υποστήριξη: Το τμήμα της τεχνικής υποστήριξης βρίσκεται πάντα στη διάθεσή των πελατών για τεχνικές πληροφορίες, επεξηγήσεις ως προς την εφαρμογή των υλικών, τεκμηρίωση με τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά. Επιπλέον, η τεχνική υποστήριξη πραγματοποιεί επισκέψεις σε μελετητικά γραφεία με σκοπό την συνεχή ενημέρωση των μελετητών για όλες τις νέες εξελίξεις στον τομέα της οικοδομικής δραστηριότητας. Επίσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις μελετητών και κατασκευαστών, το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, σε συνεννόηση πάντα με τους συνεργαζόμενους οίκους, παρέχει τα νέα φυλλάδια υλικών με σκοπό την πλήρη κατανόηση της σωστής χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια έγινε μια σημαντική προσπάθεια που αφορά τη διαμόρφωση τεχνικών λύσεων για την πλειοψηφία των υλικών της εταιρείας. Τέλος, μέσω της σελίδας μας στο δίκτυο, μπορείτε να έχετε On-Line πληροφόρηση για την σωστή επιλογή του υλικού σε συγκεκριμένες εφαρμογές, ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι Βασικές αρχές της επιχείρησης είναι:
Γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών

Άμεση εκτέλεση των παραγγελιών στο χώρο του πελάτη

Συμφέρουσες τιμές

Άριστη επικοινωνία με τον πελάτη

Παραδόσεις: Παραδίδουμε στους πελάτες μας τα υλικά στο χώρο τους με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα