ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη
Item image


Στο πλαίσιο του συστήματος της «προληπτικής δικαιοσύνης», ο συμβολαιογράφος ενεργεί ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και αντικειμενικός σύμβουλος όλων των μερών μιας συναλλαγής (ποτέ υπέρ ενός «πελάτη»), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το σύννομο της σύμβασης και το δημόσιο συμφέρον.

•Αγοραπωλησίες – Ανταλλαγές – Διανομές
•Γονικές παροχές – Δωρεές – Συστάσεις διαιρ. ιδιοκτησιών
•Αποδοχές κληρονομιών – Πληρεξούσια – Διαθήκες
•Προσύμφωνα – Εργολαβικά – Πλειστηριασμοί
•Δηλώσεις φόρων – Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων