Διανελλής Γιάννης Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Item image


Από τον Σεπτέμβριο του 2003 βοηθούμε τους μαθητές μας να επικοινωνούν καλά στα αγγλικά ενώ ταυτόχρονα τους προετοιμάζουμε κατάλληλα για τις πιο απαιτητικές πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας τις αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα (Cambridge-Michigan.[1]) Λειτουργούμε σε ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον με προτεραιότητες την προσωπική σχέση μαθητή – καθηγητή[2] και την αμοιβαία εμπιστοσύνη με τους γονείς. Με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, οργάνωση, χρήση σύγχρονων διδακτικών μέσων και την εμπειρία μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να μάθουν και να πετύχουν τους στόχους τους.

[1] Προετοιμασία για άλλους φορείς εφόσον μας ζητηθεί

[2]  Ο μέσος όρος μαθητών σε κάθε τάξη είναι 6

Σύντομο Βιογραφικό Ιδιοκτήτη/Υπευθύνου Σπουδών Γιάννη Διανελλή. Δημοτικό και γυμνάσιο στον Βόλο, λύκειο, κολλέγιοπανεπιστήμιο και παράλληλα εργασία στις ΗΠΑ από το 1984 ως 1995. Εργασία σε μικρά και μεγάλα κέντρα ξένων γλωσσών, μεταφράσεις και διερμηνείες από το 1997 μέχρι το 2003 που αρχίσαμε αυτή την προσπάθεια.

Παραπάνω πληροφορίες για τα τυπικά μας προσόντα, τίτλους σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών (syllabus) του κέντρου, τι κάνουμε-τι δεν κάνουμε (do’s and don’ts), επιτυχόντες, κόστη, ωράρια κλπ στο κέντρο μας. Ωράριο λειτουργίας για το 2015-2016 είναι 3:30μμ-10:30μμ καθημερινά και 10:30πμ με 3:00μμ το Σάββατο.

* Προετοιμασία για άλλους φορείς εφόσον μας ζητηθεί