ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ

Item image


Η εταιρεία Υδροφίλη εξειδικεύεται σε θέματα συντήρησης δικτύων αποχέτευσης, κατασκευής έργων υποδομής και εμπορίου σχετικών προϊόντων. Με 20ετή εμπειρία στο χώρο, με αξιοπιστία και σοβαρότητα, ο κυρίαρχος στόχος μας είναι η ποιότητα των έργων και υπηρεσιών που προσφέρουμε. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι: Καθαρισμός αγωγών με αντλίες υψηλής πίεσης – Βιντεοσκόπηση των δικτύων με κάμερα-ρομπότ – Έλεγχος στεγανότητας αγωγών αποχέτευσης με τη μέθοδο «Point system» – Αποκατάσταση αγωγών χωρίς εκσκαφή – Στεγανοποίηση φρεατίων με ψεκασμό ή επάλειψη – Εντοπισμός, αποκαταστάσεις βλαβών Πισίνων και Βιολογικών καθαρισμών – Παροχή συμβουλών – Επιστημονική και τεχνική στήριξη. Πλεονέκτημα όλων των μεθόδων που εφαρμόζει η Υδροφίλη είναι ότι δεν απαιτείται εκσκαφή για να πραγματοποιηθούν οι εργασίες συντήρησης του δικτύου. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ Δήμους, στρατόπεδα, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, πρατήρια καυσίμων, νοσοκομεία, ξενοδοχειακές μονάδες, οικισμούς, κατοικίες κ.λπ.

Αναλυτικά, η Υδροφίλη Α.Ε. παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Απόφραξη – καθαρισμό αγωγών και φρεατίων.
  • Έλεγχο – επιθεώρηση, βιντεοσκόπηση αγωγών και δικτύων.
  • Μελέτη, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση αγωγών και δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης βαρύτητας, πίεσης και κενού, γεωτρήσεων καθώς και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών συστημάτων και εξοπλισμού).
  • Χαρτογράφηση αγωγών και δικτύων.
  • Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων.
  • Αποκατάσταση βλαβών χωρίς εκσκαφή στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων.
  • Εμπόριο συναφών μηχανημάτων.